Məsaməli Metal İstehsalçısı

Sinterlənmiş

Məsaməli metal

Məsaməli metal mənası

Məsaməli metal nədir

Qısa, Məsaməli metallar, mayelərin və ya qazların materialdan axmasına imkan verən mikro strukturunda üçölçülü bir-birinə bağlı məsamələr şəbəkəsinə və ya boşluqlara malik olan materiallardır.

Bu məsamələrin ölçüləri nanometrdən millimetrə qədər dəyişir və adətən sinterləmə, köpüklənmə və ya elektrokaplama kimi proseslər nəticəsində əmələ gəlir.Məsaməli metallar filtrasiya, kataliz, enerji saxlama və biotibbi mühəndislik daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlərdə faydalı olan unikal xüsusiyyətlərə malikdir.

Bu metalların məsaməliliyi idarə oluna və xüsusi tələblərə uyğunlaşdırıla bilər, məsələnməsamə ölçüsü, məsamə həcmi, vəsəth sahəsi.Bu tənzimləmə qabiliyyəti məsaməli metalları müxtəlif tətbiqlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün tikməyə imkan verir.Bundan əlavə, məsaməli metalların bir-birinə bağlı məsamə strukturu yüksək keçiriciliyə və aşağı təzyiqin azalmasına imkan verir ki, bu da maye axını və kütlə ötürülməsi proseslərini asanlaşdırır.

Bu günlərdə,Məsaməli metallaradətən alüminium, titan, nikel və mis kimi ümumi mühəndislik metallarından hazırlanır, lakin maqnezium və ya sink kimi daha az yayılmış materiallardan da hazırlana bilər.Məsaməli metalların xassələri istifadə olunan metalın növündən, istehsal prosesindən, məsamələrin ölçüsündən və paylanmasından asılıdır.Məsaməli metallar təbəqələr, borular, köpüklər və tozlar kimi müxtəlif formalarda hazırlana bilər ki, bu da onları müxtəlif tətbiqlər üçün çox yönlü materiallara çevirir.

Aşağıdakı kimi məşhurdurməsaməli metalların siyahısıbazarda struktur diaqramı, ümid edirəm ki, gözenekli metal üçün aydın olacaqsınız.

Məsaməli paslanmayan polad konstruksiya

Qabaqcıl filtrasiya və qaz diffuziya tətbiqləri üçün korroziyaya davamlı həll

Məsaməli Alüminium Quruluş

Məsaməli alüminium

Təkmilləşdirilmiş istilik ötürülməsi və akustik zəifləmə üçün yüngül və çox yönlüdür

 
Məsaməli Nikel Quruluşu

Məsaməli Nikel

Yüksək Güclü, Yüksək Temperatur Müqaviməti, Qabaqcıl Kataliz və Batareya Tətbiqləri üçün idealdır.

 
Məsaməli Tunc Quruluş

Dəqiq sinterləmə və podşipniklərdə və filtrlərdə nəzarət edilən məsaməlik üçün sərfəli həll.

 

Əsas Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

Məsaməlik:

Adından göründüyü kimi, məsaməli metallar bir-birinə bağlı məsamələr şəbəkəsi ilə xarakterizə olunur.Məsaməlik istehsal prosesindən asılı olaraq dəyişə bilər və bir neçə faizdən 90 faizə qədər dəyişə bilər.

Səth sahəsi:

Məsaməli metallar məsaməli strukturlarına görə yüksək səth sahəsinə malikdirlər.Bu artan səth sahəsi kataliz, filtrasiya və enerji saxlama kimi tətbiqlərdə istifadə edilə bilər.

Mexaniki xüsusiyyətləri:

Məsaməli metallar materialdan və məsaməlilikdən asılı olaraq bir sıra mexaniki xüsusiyyətlər nümayiş etdirirlər.Metalların mexaniki xassələri məsamə ölçüsünü, formasını və paylanmasını sazlamaqla tənzimlənə bilər.

Biouyğunluq:

Titan və onun ərintiləri kimi bəzi məsaməli metallar biouyğundur və implantlar kimi biotibbi tətbiqlərdə istifadə edilə bilər.

Maye axını:

Məsaməli metallardakı bir-birinə bağlı məsamələr mayenin axmasına imkan verir və onları filtrasiya və ayırma kimi tətbiqlərdə faydalı edir.

İstilik və elektrik keçiriciliyi:

Məsaməli metalların istilik və elektrik keçiriciliyi istehsal prosesində istifadə olunan məsaməliliyi və metalı dəyişdirməklə tənzimlənə bilər.

 
Dizayn
%
Plastiklik
%
Həll
%
məsaməli metal filtrasiyası İş prinsipi diaqramı

Qaz və Maye Tətbiqləri üçün Nəzarət Edilən Məsamə Ölçüləri və Optimal Axın Sürətləri ilə Yüksək Performanslı Filtrlər.

 

Təkmilləşdirilmiş yağlama xüsusiyyətlərinə malik podşipniklər və hidravlik sistemlər üçün davamlı və aşınmaya davamlı komponentlər.

 

Yüksək Struktur Dürüstlüklə Kimya və Neft-Kimya Proseslərində Təkmilləşdirilmiş İstilik və Kütləvi Köçürmə üçün Uyğun Həlllər.

 

Yüksək tələb olunan filtrasiya probleminin dizaynı və mühəndisliyi üçün ən yaxşı həll

İlkin anlayışdan yuxarı, biz bilirik ki, sinterlənmiş məsaməli metal müxtəlif təklif edə bilərözelleştirilebilir axın və filtrasiya xüsusiyyətləri.Və bu unikal material sinterləmə yolu ilə istehsal olunur ki, bu da metal tozunun ərimə nöqtəsindən bir qədər aşağı temperatura qədər qızdırılmasını nəzərdə tutur və hissəciklərin istənilən məsaməliliyi qoruyarkən əriməsinə imkan verir.Siz onu asanlıqla formalaşdıra, emal edə və məsaməliliyini tənzimləyə bilərsiniz, bu da onu mayelərin və qazların tənzimlənməsi və idarə edilməsini əhatə edən istənilən sayda unikal məhsul və ya sistem həllərinin hazırlanması üçün universal materiala çevirə bilərsiniz.

Tutaq ki, siz də filtrasiya sisteminiz üçün bəzi xüsusi materiallar axtarırsınız.Bu halda, sizi dəvət edirikBizimlə əlaqə saxlayınMəsaməli metal media həllərimizin dizayn mühəndisliyi problemlərini həll etməyə necə kömək edə biləcəyini araşdırmaq üçün bu gün.Gəlin əməkdaşlıq edək və unikal tələblərinizə cavab verən uyğunlaşdırılmış həlləri müəyyən edək.

 

Məsaməli metal üçün tipik tətbiq

 

 

Məsaməli metallar və məsaməli metal filtrləri xüsusi xüsusiyyətlərinə görə geniş tətbiqlərdə istifadə olunur,

o cümlədən yüksək keçiricilik, idarə olunan məsaməlik və mexaniki möhkəmlik.Aşağıda bəzi tipik tətbiqlər var:

 

1. Filtrasiya və Ayırma:

Məsaməli metal filtrlər sənaye filtrasiya sistemlərində geniş istifadə olunur, burada bərk maddələrin mayelərdən və ya qazlardan ayrılmasına kömək edir.

Onlar yüksək temperaturlara və aşındırıcı materiallara davamlı olduqları üçün neft-kimya, kimya emalı, neft və qaz kimi sənaye sahələrində xüsusilə faydalıdır.

2. Dağılma və Diffuziya:

Dəyişdirmə zamanı məsaməli metal qazı mayeyə yaymaq üçün, çox vaxt mayeni havalandırmaq üçün istifadə olunur.

Bu, adətən tullantı sularının təmizlənməsində, əczaçılıq istehsalında, qida və içki proseslərində istifadə olunur.

3. Təzyiq Tənzimlənməsi:

Məsaməli metal hissələr avtomobil, aerokosmik və sənaye maşınları daxil olmaqla müxtəlif sənaye sahələrində təzyiq relyef klapanları və ya nəfəslər kimi təzyiq tənzimləmə cihazlarında istifadə edilə bilər.

4. Sensorlar:

Məsaməli metallar qazların və mayelərin keçməsinə imkan vermə qabiliyyətinə görə müəyyən növ sensorlarda istifadə oluna bilər.

Bunları ətraf mühitin monitorinqi, sənaye emalları və səhiyyə proqramlarında tapmaq olar.

5. Səs söndürmə:

Məsaməli metallar tez-tez avtomobil egzoz sistemlərindən sənaye maşınlarına qədər müxtəlif sənaye sahələrində səs sönümləmə və ya səs-küyün azaldılması üçün istifadə olunur.

6. İstilik dəyişdiriciləri:

Məsaməli metallar yaxşı istilik keçiriciliyi və istilik ötürmə xüsusiyyətləri təklif edir, bu da onları xüsusilə yüksək temperaturla işləyən sənayelərdə istilik dəyişdirici tətbiqləri üçün əla edir.

7. Katalizator Dəstəkləyir:

Kimyəvi proseslərdə məsaməli metal katalizator dəstəyi kimi istifadə edilə bilər ki, bu da reaksiyanın baş verməsi üçün daha böyük bir səth sahəsinə imkan verir.Bu, adətən neft-kimya sənayesində müşahidə olunur.

8. Batareya elektrodları:

Akkumulyator elektrodlarının istehsalında məsaməli metallardan istifadə edilə bilər.Gözeneklilik daha çox səth sahəsinə imkan verir, batareyanın səmərəliliyini artırır.

9. Biotibbi Tətbiqlər:

Məsaməli metallar, xüsusilə məsaməli titan və onun ərintiləri, ortopedik implantlar və diş implantları kimi biotibbi sahədə geniş tətbiqlər tapmışdır.Onların məsaməli təbiəti sümüklərin böyüməsini təşviq edir, bədənlə daha yaxşı inteqrasiyaya səbəb olur.

10. Yanacaq hüceyrələri:

Məsaməli metal komponentlər yanacaq hüceyrələrində elektrod rolunu oynaya bilər və qazların elektrik cərəyanını keçirərkən asanlıqla keçməsinə imkan verir.

 

Nəzərə alın ki, məsaməli metalın və ya filtrlərin tətbiqi xüsusiyyətləri məsaməli metalın və ya ərintinin növündən və məsaməliliyin dəqiq təbiətindən (məsamələrin ölçüsü, paylanması və birləşməsi) asılıdır.

məsaməli sinterlənmiş metal filtrin tətbiqi ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, çekinmeyinHENGKO ilə əlaqə saxlayınElektron-poçt iləka@hengko.com.

 

Məsaməli metal haqqında tez-tez verilən suallar

 

1. Filtr hazırlamaq üçün nə üçün məsaməli metaldan istifadə edilməlidir?

Məsaməli metal, möhkəm çərçivədə bir-biri ilə əlaqəli məsamələri və ya boşluqları ehtiva edən unikal quruluşa malik bir materialdır.Məsamə ölçüsü və paylanması xüsusi tətbiq tələblərinə cavab vermək üçün uyğunlaşdırıla bilər ki, bu da onu bir sıra sənayelər üçün çox yönlü material edir.

 

Belə ki, bu xüsusi funksiya kimi, məsaməli metallar bir neçə səbəbə görə filtrlərin istehsalında geniş istifadə olunur:

1. Nəzarət olunan məsamə ölçüsü:Məsaməli metallar çox dəqiq məsamə ölçülərinə sahib olmaq üçün hazırlana bilər.Bu, müəyyən ölçülü hissəciklərin çıxarılması kimi xüsusi filtrləmə imkanlarına malik filtrlərin yaradılmasına imkan verir.
2. Yüksək Güc:Metal filtrlər yüksək mexaniki gücə malikdir, bu da onları möhkəm və davamlı edir.Onlar digər filtr növlərinə zərər verə biləcək yüksək təzyiq və temperatur şəraitinə tab gətirə bilirlər.
3. Kimyəvi Müqavimət:Metallar tez-tez müxtəlif kimyəvi maddələrə davamlıdır, bu da onları aşındırıcı maddələrə məruz qala biləcəyi mühitlərdə istifadə üçün uyğun edir.
4. Yenidən istifadə oluna bilmə:Metal filtrlər təmizlənə və təkrar istifadə edilə bilər ki, bu da həm qənaətcil, həm də ekoloji cəhətdən təmizdir.
5. İstilik Sabitliyi:Metal filtrlər yüksək temperatur tətbiqlərində dayana bilər, bu, polimer materiallardan hazırlanmış filtrlərdə olmaya bilər.
6. Keçiricilik:Məsaməli təbiətinə görə, bu materiallar hissəcikləri səmərəli şəkildə tutaraq və saxlayaraq yüksək dərəcədə maye axınına imkan verir.
7. Geri yuyulma qabiliyyəti:Tutulmuş hissəcikləri çıxarmaq üçün metal filtrlər geri yuyula bilər ki, bu da qiymətli materialların bərpasına imkan verir və filtrin ömrünü uzadır.

Beləliklə, tətbiqdən və süzülməli olan mayenin növündən asılı olaraq, məsaməli metal filtrlər əla seçim ola bilər.

 

2. Məsaməli metal necə hazırlanır?

Məsaməli metal adətən sinterləmə adlanan proses vasitəsilə istehsal olunur ki, bu da metal tozunun ərimə nöqtəsindən bir qədər aşağı temperatura qədər qızdırılmasını nəzərdə tutur, bu da hissəciklərin istənilən gözenekliliyi qoruyarkən bir-birinə birləşməsinə imkan verir.

Məsaməli metalların hazırlanması prosesi metal içərisində boşluqlar və ya məsamələrin yaradılmasını əhatə edir.Buna nail olmaq üçün toz metallurgiyası, sinterləmə və aşqarların istehsalı da daxil olmaqla bir neçə üsuldan istifadə olunur.Aşağıda ümumi metodun, toz metallurgiyasının sadələşdirilmiş təsviri verilmişdir:

1. Metal Toz İstehsalı:Məsaməli metal yaratmaqda ilk addım metal tozunun istehsalıdır.Bu, bir neçə yolla edilə bilər, o cümlədən atomizasiya (əriymiş metal axınının toz halında bərkidiyi kameraya püskürtülməsi) və ya mexaniki frezeleme.
2. Qarışdırma və sıxlaşdırma:Metal toz emal zamanı strukturun saxlanmasına kömək etmək üçün bağlayıcı maddə və ya boşluq tutucu material ilə qarışdırılır.Daha sonra qarışıq yüksək təzyiq altında bir kalıpda sıxılır və "yaşıl" bir kompakt meydana gətirir.Kalıbın forması gözenekli metal hissəsinin son formasını təyin edəcəkdir.
3. Sinterləmə:Yaşıl kompakt daha sonra sobada metalın ərimə nöqtəsindən aşağı bir temperatura qədər qızdırılır.Sinterləmə kimi tanınan bu proses metal hissəciklərinin bir-birinə bağlanmasına səbəb olur.Yüksək temperatur həmçinin bağlayıcı və ya boşluq tutucu materialın yanmasına və ya buxarlanmasına səbəb olaraq məsamələri geridə qoyur.
4. Soyutma və bitirmə:Sinterdən sonra metal hissənin soyumasına icazə verilir, sonra səth xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün bitirmə və ya örtük kimi əlavə proseslərə məruz qala bilər.

Alternativ yanaşma, metal tozunun rəqəmsal model əsasında qat-qat seçici şəkildə əridildiyi əlavə istehsaldan (ümumiyyətlə 3D çap kimi tanınır) istifadə etməkdir.Bu, ənənəvi üsullarla əldə etmək çətin və ya qeyri-mümkün olan mürəkkəb formalar və daxili məsamə strukturları yarada bilər.

Məsamə ölçüsü, paylanması və qoşulma qabiliyyəti istehsal prosesi zamanı böyük ölçüdə idarə oluna bilər ki, bu da məsaməli metalları filtrasiya daxil olmaqla geniş tətbiqlər üçün uyğun edir.

 

 

3. Məsaməli metalların üstünlükləri hansılardır?

Məsaməli metalların üstünlüklərinə yüksək səth sahəsi-həcm nisbəti, mexaniki möhkəmlik, istilik və elektrik keçiriciliyi, məsamələrin ölçüsünü və paylanmasını uyğunlaşdırmaq qabiliyyəti daxildir.Bu xüsusiyyətlər onu kataliz, filtrasiya və enerji saxlama kimi tətbiqlərdə faydalı edir.

 

4. Məsaməli metalların məhdudiyyətləri hansılardır?

Materialın içərisində boşluqların olması səbəbindən məsaməli metallar qeyri-məsaməli metallarla müqayisədə daha az kütlə gücünə malik ola bilər.Bundan əlavə, istehsal prosesi mürəkkəb və bahalı ola bilər.

 

5. Açıq hüceyrəli və qapalı hüceyrəli məsaməli metallar arasında fərq nədir?

Açıq hüceyrəli məsaməli metallar materialın səthindən əldə edilə bilən bir-biri ilə əlaqəli məsamələrə malikdir, qapalı hüceyrəli məsaməli metallar isə səthdən əldə edilə bilməyən möhürlənmiş məsamələrə malikdir.

 

6. Məsaməli metallar hazırlamaq üçün hansı növ metallardan istifadə etmək olar?

Məsaməli metallar bir sıra metallardan, o cümlədən alüminium, titan, nikel, mis və paslanmayan poladdan hazırlana bilər.

 

7. Məsaməli metalların hansı tətbiq sahələri var?

Məsaməli metallar aerokosmik, biotibbi mühəndislik, kimyəvi emal və enerji saxlama kimi sənaye sahələrində tətbiq olunur.

 

8. Məsaməli metalların istehsalı ilə bağlı hansı çətinliklər var?

Məsaməli metalların istehsalı ilə bağlı problemlərə istənilən məsaməliyin saxlanılması, yaxşı mexaniki xassələrin təmin edilməsi, məsamələrin ölçüsünə və paylanmasına nəzarət daxildir.

 

9. Məsaməli metalların məsaməliliyi nədir?

Məsaməli metalların məsaməliliyi tətbiq tələblərindən asılı olaraq bir neçə faizdən 90%-ə qədər və ya daha yüksək ola bilər.

 

10. Məsamə ölçüsünün və məsaməli metallarda paylanmasının əhəmiyyəti nədir?

Məsamə ölçüsü və məsaməli metallarda paylanması materialın keçiricilik, mexaniki möhkəmlik və səth sahəsi kimi xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün vacibdir.Bunun səbəbi, məsamələrin ölçüsünün mayelərin materialdan nə qədər asanlıqla axmasına və reaksiyaların baş verməsi üçün nə qədər səth sahəsinə təsir etməsidir.

 

11. Məsaməli metallar xüsusi tətbiqlər üçün fərdiləşdirilə bilərmi?

Bəli, məsaməli metallar məsamə ölçüsünü və paylanmasını, həmçinin istifadə olunan metal növünü tənzimləməklə xüsusi tətbiqlər üçün fərdiləşdirilə bilər.

 

12. Məsaməli metalların ömrü nə qədərdir?

Məsaməli metalların ömrü tətbiqdən və istifadə olunan xüsusi materialdan asılıdır.Ümumiyyətlə, məsaməli metallar yüksək davamlılığa və korroziyaya qarşı müqavimətinə görə uzun ömürlüdür.

 

13. Məsaməli metallar təkrar emal edilə bilərmi?

Bəli, məsaməli metallar materialı əridərək və yeni tətbiqlərdə təkrar istifadə etməklə təkrar emal edilə bilər.

 

14. Məsaməli metallar biotibbi tətbiqlərdə istifadə üçün təhlükəsizdirmi?

Titan və tantal kimi məsaməli metalların müəyyən növləri biouyğundur və biotibbi tətbiqlərdə təhlükəsiz şəkildə istifadə edilə bilər.Gözenekli quruluş sümük böyüməsini təşviq edə və ətraf toxuma ilə inteqrasiyanı yaxşılaşdıra bilər.

 

15. Məsaməli metalları xassələrinə görə necə yoxlamaq olar?

Məsaməli metallar skan edən elektron mikroskopiya (SEM), qaz keçiricilik testləri və sıxılma testləri kimi üsullardan istifadə etməklə məsaməlilik, keçiricilik və mexaniki möhkəmlik kimi xüsusiyyətlərə görə sınaqdan keçirilə bilər.

Məsaməli metalların sonsuz imkanlarını kəşf edin!Təkmilləşdirilmiş istilik ötürülməsindən təkmilləşdirilmiş filtrasiyaya qədər məsaməli metallar sənayenizdə inqilab edə biləcək unikal üstünlüklər təklif edir.Daha çox öyrənmək və məsaməli metalların gücünü kəşf etməyə başlamaq üçün bu gün bizimlə əlaqə saxlayın.

HENGKO ilə əlaqə saxlamaq üçün lazım olan hər şeyi həll edin

Mesajınızı bizə göndərin:

Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin