Məsaməli Metal İstehsalçısı

Sinterlənmiş

Məsaməli metal

Məsaməli metal mənası

Məsaməli metal nədir

Qısa, Məsaməli metallar, mayelərin və ya qazların materialdan axmasına imkan verən mikro strukturunda üçölçülü bir-birinə bağlı məsamələr şəbəkəsinə və ya boşluqlara malik olan materiallardır.Bu məsamələrin ölçüləri nanometrdən millimetrə qədər dəyişir və adətən sinterləmə, köpüklənmə və ya elektrokaplama kimi proseslər nəticəsində əmələ gəlir.Məsaməli metallar filtrasiya, kataliz, enerji saxlama və biotibbi mühəndislik daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlərdə faydalı olan unikal xüsusiyyətlərə malikdir.

Bu metalların məsaməliliyi məsamə ölçüsü, məsamə həcmi və səth sahəsi kimi xüsusi tələblərə cavab vermək üçün idarə oluna və uyğunlaşdırıla bilər.Bu tənzimləmə qabiliyyəti məsaməli metalları müxtəlif tətbiqlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün tikməyə imkan verir.Bundan əlavə, məsaməli metalların bir-birinə bağlı məsamə strukturu yüksək keçiriciliyə və aşağı təzyiqin azalmasına imkan verir ki, bu da maye axını və kütlə ötürülməsi proseslərini asanlaşdırır.

Hal-hazırda, məsaməli metallar adətən alüminium, titan, nikel və mis kimi ümumi mühəndislik metallarından hazırlanır, lakin maqnezium və ya sink kimi daha az yayılmış materiallardan da hazırlana bilər.Məsaməli metalların xassələri istifadə olunan metalın növündən, istehsal prosesindən, məsamələrin ölçüsündən və paylanmasından asılıdır.Məsaməli metallar təbəqələr, borular, köpüklər və tozlar kimi müxtəlif formalarda hazırlana bilər ki, bu da onları müxtəlif tətbiqlər üçün çox yönlü materiallara çevirir.

Aşağıdakı kimi məşhurdurməsaməli metalların siyahısıbazarda struktur diaqramı, ümid edirəm ki, gözenekli metal üçün aydın olacaqsınız.

Məsaməli paslanmayan polad konstruksiya

Qabaqcıl filtrasiya və qaz diffuziya tətbiqləri üçün korroziyaya davamlı həll

 
Məsaməli Alüminium Quruluş

Məsaməli alüminium

Təkmilləşdirilmiş istilik ötürülməsi və akustik zəifləmə üçün yüngül və çox yönlüdür

 
Məsaməli Nikel Quruluşu

Məsaməli Nikel

Yüksək Güclü, Yüksək Temperatur Müqaviməti, Qabaqcıl Kataliz və Batareya Tətbiqləri üçün idealdır.

 
Məsaməli Tunc Quruluş

Dəqiq sinterləmə və podşipniklərdə və filtrlərdə nəzarət edilən məsaməlik üçün sərfəli həll.

 

Əsas Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

Məsaməlik:Adından göründüyü kimi, məsaməli metallar bir-birinə bağlı məsamələr şəbəkəsi ilə xarakterizə olunur.Məsaməlik istehsal prosesindən asılı olaraq dəyişə bilər və bir neçə faizdən 90 faizə qədər dəyişə bilər.

Səth sahəsi:Məsaməli metallar məsaməli strukturlarına görə yüksək səth sahəsinə malikdirlər.Bu artan səth sahəsi kataliz, filtrasiya və enerji saxlama kimi tətbiqlərdə istifadə edilə bilər.

Mexaniki xüsusiyyətləri:Məsaməli metallar materialdan və məsaməlilikdən asılı olaraq bir sıra mexaniki xüsusiyyətlər nümayiş etdirirlər.Metalların mexaniki xassələri məsamə ölçüsünü, formasını və paylanmasını sazlamaqla tənzimlənə bilər.

Biouyğunluq:Titan və onun ərintiləri kimi bəzi məsaməli metallar biouyğundur və implantlar kimi biotibbi tətbiqlərdə istifadə edilə bilər.

Maye axını:Məsaməli metallardakı bir-birinə bağlı məsamələr mayenin axmasına imkan verir və onları filtrasiya və ayırma kimi tətbiqlərdə faydalı edir.

İstilik və elektrik keçiriciliyi:Məsaməli metalların istilik və elektrik keçiriciliyi istehsal prosesində istifadə olunan məsaməliliyi və metalı dəyişdirməklə tənzimlənə bilər.

Dizayn
%
Plastiklik
%
Həll
%
məsaməli metal filtrasiyası İş prinsipi diaqramı
23041003

Məsaməli Metal Disklər və Fritlər

Qaz və Maye Tətbiqləri üçün Nəzarət Edilən Məsamə Ölçüləri və Optimal Axın Sürətləri ilə Yüksək Performanslı Filtrlər.

 
30μ Sinterlənmiş Metal Sensor Gövdəsi OEM

Məsaməli Metal Kuboklar və Buşinqlər

Təkmilləşdirilmiş yağlama xüsusiyyətlərinə malik podşipniklər və hidravlik sistemlər üçün davamlı və aşınmaya davamlı komponentlər.

 
OEM Sparger Borusu

Diksiz məsaməli metal borular

Yüksək Struktur Dürüstlüklə Kimya və Neft-Kimya Proseslərində Təkmilləşdirilmiş İstilik və Kütləvi Köçürmə üçün Uyğun Həlllər.

 

Yüksək tələb olunan filtrasiya probleminin dizaynı və mühəndisliyi üçün ən yaxşı həll

İlkin anlayışdan yuxarı, biz bilirik ki, sinterlənmiş məsaməli metal müxtəlif təklif edə bilərözelleştirilebilir axın və filtrasiya xüsusiyyətləri.Və bu unikal material sinterləmə yolu ilə istehsal olunur ki, bu da metal tozunun ərimə nöqtəsindən bir qədər aşağı temperatura qədər qızdırılmasını nəzərdə tutur və hissəciklərin istənilən məsaməliliyi qoruyarkən əriməsinə imkan verir.Siz onu asanlıqla formalaşdıra, emal edə və məsaməliliyini tənzimləyə bilərsiniz, bu da onu mayelərin və qazların tənzimlənməsi və idarə edilməsini əhatə edən istənilən sayda unikal məhsul və ya sistem həllərinin hazırlanması üçün universal materiala çevirə bilərsiniz.

Tutaq ki, siz də filtrasiya sisteminiz üçün bəzi xüsusi materiallar axtarırsınız.Bu halda, sizi dəvət edirikBizimlə əlaqə saxlayınMəsaməli metal media həllərimizin dizayn mühəndisliyi problemlərini həll etməyə necə kömək edə biləcəyini araşdırmaq üçün bu gün.Gəlin əməkdaşlıq edək və unikal tələblərinizə cavab verən uyğunlaşdırılmış həlləri müəyyən edək.

 

Məsaməli metal haqqında tez-tez verilən suallar

 

1. Məsaməli metal nədir?

Məsaməli metal, möhkəm çərçivədə bir-biri ilə əlaqəli məsamələri və ya boşluqları ehtiva edən unikal quruluşa malik bir materialdır.Məsamə ölçüsü və paylanması xüsusi tətbiq tələblərinə cavab vermək üçün uyğunlaşdırıla bilər ki, bu da onu bir sıra sənayelər üçün çox yönlü material edir.

 

2. Məsaməli metal necə hazırlanır?

Məsaməli metal adətən sinterləmə adlanan proses vasitəsilə istehsal olunur ki, bu da metal tozunun ərimə nöqtəsindən bir qədər aşağı temperatura qədər qızdırılmasını nəzərdə tutur, bu da hissəciklərin istənilən gözenekliliyi qoruyarkən bir-birinə birləşməsinə imkan verir.

 

3. Məsaməli metalların üstünlükləri hansılardır?

Məsaməli metalların üstünlüklərinə yüksək səth sahəsi-həcm nisbəti, mexaniki möhkəmlik, istilik və elektrik keçiriciliyi, məsamələrin ölçüsünü və paylanmasını uyğunlaşdırmaq qabiliyyəti daxildir.Bu xüsusiyyətlər onu kataliz, filtrasiya və enerji saxlama kimi tətbiqlərdə faydalı edir.

 

4. Məsaməli metalların məhdudiyyətləri hansılardır?

Materialın içərisində boşluqların olması səbəbindən məsaməli metallar qeyri-məsaməli metallarla müqayisədə daha az kütlə gücünə malik ola bilər.Bundan əlavə, istehsal prosesi mürəkkəb və bahalı ola bilər.

 

5. Açıq hüceyrəli və qapalı hüceyrəli məsaməli metallar arasında fərq nədir?

Açıq hüceyrəli məsaməli metallar materialın səthindən əldə edilə bilən bir-biri ilə əlaqəli məsamələrə malikdir, qapalı hüceyrəli məsaməli metallar isə səthdən əldə edilə bilməyən möhürlənmiş məsamələrə malikdir.

 

6. Məsaməli metallar hazırlamaq üçün hansı növ metallardan istifadə etmək olar?

Məsaməli metallar bir sıra metallardan, o cümlədən alüminium, titan, nikel, mis və paslanmayan poladdan hazırlana bilər.

 

7. Məsaməli metalların hansı tətbiq sahələri var?

Məsaməli metallar aerokosmik, biotibbi mühəndislik, kimyəvi emal və enerji saxlama kimi sənaye sahələrində tətbiq olunur.

 

8. Məsaməli metalların istehsalı ilə bağlı hansı çətinliklər var?

Məsaməli metalların istehsalı ilə bağlı problemlərə istənilən məsaməliyin saxlanılması, yaxşı mexaniki xassələrin təmin edilməsi, məsamələrin ölçüsünə və paylanmasına nəzarət daxildir.

 

9. Məsaməli metalların məsaməliliyi nədir?

Məsaməli metalların məsaməliliyi tətbiq tələblərindən asılı olaraq bir neçə faizdən 90%-ə qədər və ya daha yüksək ola bilər.

 

10. Məsamə ölçüsünün və məsaməli metallarda paylanmasının əhəmiyyəti nədir?

Məsamə ölçüsü və məsaməli metallarda paylanması materialın keçiricilik, mexaniki möhkəmlik və səth sahəsi kimi xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün vacibdir.Bunun səbəbi, məsamələrin ölçüsünün mayelərin materialdan nə qədər asanlıqla axmasına və reaksiyaların baş verməsi üçün nə qədər səth sahəsinə təsir etməsidir.

 

11. Məsaməli metallar xüsusi tətbiqlər üçün fərdiləşdirilə bilərmi?

Bəli, məsaməli metallar məsamə ölçüsünü və paylanmasını, həmçinin istifadə olunan metal növünü tənzimləməklə xüsusi tətbiqlər üçün fərdiləşdirilə bilər.

 

12. Məsaməli metalların ömrü nə qədərdir?

Məsaməli metalların ömrü tətbiqdən və istifadə olunan xüsusi materialdan asılıdır.Ümumiyyətlə, məsaməli metallar yüksək davamlılığa və korroziyaya qarşı müqavimətinə görə uzun ömürlüdür.

 

13. Məsaməli metallar təkrar emal edilə bilərmi?

Bəli, məsaməli metallar materialı əridərək və yeni tətbiqlərdə təkrar istifadə etməklə təkrar emal edilə bilər.

 

14. Məsaməli metallar biotibbi tətbiqlərdə istifadə üçün təhlükəsizdirmi?

Titan və tantal kimi məsaməli metalların müəyyən növləri biouyğundur və biotibbi tətbiqlərdə təhlükəsiz şəkildə istifadə edilə bilər.Gözenekli quruluş sümük böyüməsini təşviq edə və ətraf toxuma ilə inteqrasiyanı yaxşılaşdıra bilər.

 

15. Məsaməli metalları xassələrinə görə necə yoxlamaq olar?

Məsaməli metallar skan edən elektron mikroskopiya (SEM), qaz keçiricilik testləri və sıxılma testləri kimi üsullardan istifadə etməklə məsaməlilik, keçiricilik və mexaniki möhkəmlik kimi xüsusiyyətlərə görə sınaqdan keçirilə bilər.

Məsaməli metalların sonsuz imkanlarını kəşf edin!Təkmilləşdirilmiş istilik ötürülməsindən gücləndirilmiş filtrasiyaya qədər məsaməli metallar sənayenizdə inqilab edə biləcək unikal üstünlüklər təklif edir.Daha çox öyrənmək və məsaməli metalların gücünü kəşf etməyə başlamaq üçün bu gün bizimlə əlaqə saxlayın.

HENGKO ilə əlaqə saxlamaq üçün lazım olan hər şeyi həll edin